Vyšel rozhovor v měsíčníku Dobrý.info

V srpnovém čísle měsíčníku Dobrý.info vyšel rozhovor s Josefem Bukovským. Naleznete ho na straně 13.

Komentáře jsou zakázány.